Australija Australija Australija Australija Australija Australija
Australija Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija

Modern Education

Study in Australia!

Australija
Australija
Australija
Usluge
Informisanje pre odlaska

• Informisanje pre odlaska se organizuje pre nego što student napusti svoju rodnu zemlju i pokriva sve oblasti boravka u Australiji.
• Student treba da ima na umu:
- uslove vize
- proceduru prijema
- listu kontakata po dolasku
- studentske prostorije
- upoznavanje sa kulturom Australije
- studentske službe
- mogu

ćnosti smeštaja, i
- druge bitne stvari.

image_australia
Australija
Australija
Australija
Regrutovanje

Regrutovanje se može obaviti na više načina, a neki od njih su:
• Izložbe/Sajmovi
• Intervjui
• Marketing/Oglašavanje
Studentu se daju saveti po pitanju različ...

image_australia
Australija
Australija
Australija
Prijava i pismo ponude

Da bi aplicirali za studentsku vizu kao medjunarodni student neophodna su vam sledeća dokumenta:
• overene kopije diplome srednje škole, diplome fakulteta (osnovne studije, master, doktorat)<...

image_australia
Australija
Australija
Australija
Plaćanje i potvrda upisa

• Pismo pune ponude (ili paket ponude) prati i pismo prijema, koje mora da bude potpisano od strane studenta i vraćeno instituciji zajedno sa dokazom o uplati
• Plaćanje se obično sastoji...

image_australia
Australija
Australija
Australija
Apliciranje za studentsku vizu i njeno odobravanje

• Popunjavanje formulara za apliciranje
• Prikupljanje dodatnih dokumenata kao što su:
- dokaz o raspoloživim finasijskim sredstvima
...

image_australia
Australija
Australija
Australija
Australija

sertification