Australija Australija Australija Australija Australija Australija
Australija Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija

Modern Education

Study in Australia!

Australija
Australija
Australija
Partneri
TAFE South Australa

TAFESA (Teaching and Further Education South Australia) se u Južnoj Australiji nalazi na prvom mestu kada je više obrazovanje u pitanju. Kursevi se mogu pohadjati na više od 50 lokacija, a ova institiucija godišnje upiše više od 90 000 studenata, pri čemu se broj medjunarodnih studenata konstatno povećava. TAFESA nudi kurseve za veliki broj raznovrsnih oblasti čiji se opseg kreće od sertifikata i diploma do akademskih zvanja. Za više informacija o TAFESA kursevima posetite sajt www.tafe.sa.edu.au

Australija
Australija
Australija
Australija

sertification