Australija Australija Australija Australija Australija Australija
Australija Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija

Modern Education

Study in Australia!

Australija
Australija
Australija
Partneri
Teach International

Modern Education je ekskluzivni partner Teach International-a u Evropi i zadužen je za promovisanje i organizovanje TESOL (Teach English to Speakers of Other Languages) kurseva. TESOL kursevi obuhvataju: osnove TESOL-a, TESOL sertifikat III i TESOL sertifikat IV. Teach International je vodeća australijska kompanija kada je organizovanje TESOL kurseva u pitanju i pruža obuku onima koji žele da predaju engleski jezik u inotranstvu. Kursevi se mogu pohadjati u svim većim gradovima Australije i Novog Zelanda. TESOL kurseve drže kvalifikovani predavači i ovi kursevi predstavljaju kombinaciju online rada i rada u učionici. U ponudi su raznovrsne oblasti za koje se možete specijalizovati i to su: podučavanje odraslih, podučavanje dece, poslovni enlgleski, IELTS, CALL i EAP. Teach International pomaže diplomcima u procesu traženja posla i daje vam uvid u bazu podataka kada su u pitanju upražnjena mesta za predavače u inostranstvu.

Za više informacija o Teach Intertnational posetite sajt www.teachinternational.com.au
Za više infromacija o Teach International TESOL kursevima koje organizuje Modern Education, kontaktirajte nas!

Australija
Australija
Australija
Australija

sertification