Australija Australija Australija Australija Australija Australija
Australija Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija

Modern Education

Study in Australia!

Australija
Australija
Australija
Partneri
Australian Intercultural Services

Modern Education je ekskluzivni partner AIS-a u Evropi kada su u pitanju aktivnosti regrutovanja studenata. Te aktivnosti obuhvataju: promovisanje australijskih obrazovnih programa i studijskih putovanja, savetovanje studenata, pripremu dokumanata za prijavu kursa i saradnju sa evropskim intitucijama kada su u pitanju mogućnosti pohadjanja australijskih obrazovnih programa.
Australian Intercultural Services je jedino australijsko medjunarodno obrazovno savetovalište i veoma je visoko rangirano u australijskim akademskim i poslovnim krugovima. Kompaniju je angažovalo preko 100 australijskih institucija, za koje obavljala poslove regrutovanja medjunarodnih studenata, kao i marketinške aktivnosti. AIS je takodje visoko rangiran na medjunarodnom nivou kao vodeći provajder visoko kvalitetnih savetodavnih usluga. Glavna poslovna aktivnost AIS-a obuhvata pružanje savetodavnih usluga za 200 stranih insitucija, agente za obrazovanje, agente za migraciju i turističke agente sa bazom koja broji više od 1 000 000 studenata širom sveta.
Za više informacija o AIS-u, posetite sajt www.mybigplan.com

Australija
Australija
Australija
Australija

sertification