Australija Australija Australija Australija Australija Australija
Australija Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija
Australija

Modern Education

Study in Australia!

Australija
Australija
Australija
Kursevi
Univerziteti i TAFE

Visoko obrazovanje u Australiji je podeljeno na dva institucionalna nivoa: TAFE koledž i univerzitet. Zvanja koja možete dobiti na TAFE koldžima su: sertifikat, diploma, diploma više škole, strukovni postdiplomski sertifikat i strukovnu postdiplomsku diplomu. Na univerzitetu možete dobiti sledeća zvanja: diplomu, diplomu više škole, diplomu fakulteta, diplome dva fakulteta, postdiplomski sertifikat, postdiplomsku diplomu, diplomu magistra i diplomu doktora nauka. Univerziteti i

TAFE koledži se nalaze u glavnim gradovima država Australije i svim većim gradovima. Australija nudi širok dijapazon kurseva u svim obrazovnim oblastima, a posebno je poznata po kursevima engleskog jezika s obzirom da ima dugogodišnje iskustvo u pripremanju medjunarodnih studenata za nastavak studija. Obrazovne institucije Australije saradjuju sa industrijskim i poslovnim kompanijama kako bi bile sigurne da studenti uče ono što će im zaista trebati kada se zaposle, i

visoko obrazovnje koje dobijete u Australiji biće vam priznato svuda u svetu zahvaljujući procesu kontrole kvaliteta studiranja.

image_australia
Australija
Australija
Australija
Australija

sertification